امتیاز کاربران: 

تحقیق تمرینات ویژوال بیسیک

Word
6
35 KB 
32489
مشخص نشده
مشخص نشده
قیمت جدید: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق تمرینات ویژوال بیسیک

  - برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح و یک عدد اعشاری دو دقتی را بگیرد سپس آنها را نمایش دهد .

  2- برنامه ای بنویسید که دو عدد صحیح a , b را بگیرد سپس باقیمانده و خارج قسمت صحیح تقسیم a  بر b را نمایش دهد.

  3- برنامه ای بنویسید که دو عدد a   و  n  را بگیرد سپس به دو روش مقدار an را محاسبه و چاپ کند.

  4- برنامه ای بنویسید که x را دریافت کند سپس مقدار  x را محاسبه و چاپ کند.

   

  5- برنامه ای بنویسید که a  و b   را بگیرد سپس مقدار   b , a را محاسبه و چاپ کند .

   

  6- برنامه ای بنویسید که دو عدد x  و y   از نوع اعشاری معمولی را بگیرد سپس حاصل ضرب و حاصل جمع آنها را تا دو رقم اعشار نمایش دهد .

  7- برنامه ای بنویسید که اسم یک شخص را دریافت کند سپس کلمه Hello   به ابتدای آن اسم اضافه کند و نمایش دهد .

  8- برنامه ای بنویسید که قیمت خرید یک کالا را بگیرد و 8% سود به آن اضافه کند و قیمت فروش را نمایش دهد . (عدد از نوع صحیح بلند انتخاب شود).

  9- برنامه ای بنویسید که شعاع یک کره را بگیرد سپس حجم آن را محاسبه و چاپ کند .   Pi=3.14   

  10- برنامه ای بنویسید که شعاع یک دایره را بگیرد سپس محیط و مساحت آن را محاسبه کند .

  11- برنامه ای بنویسید که نام و حقوق یک کارمند را بگیرد سپس 5% مالیات از حقوق کسر کند سپس مقدار مالیات ، مقدار خالص حقوق و نام کارمند را نمایش دهد.

  12- برنامه ای بنویسید که یک عدد دو رقمی را بگیرد سپس مقلوب عدد را نمایش دهد ( ورودی 42  مقلوب24)

  13- برنامه ای بنویسید که یک عدد سه رقمی را بگیرد سپس مجموع ارقام و مقلوب آن را چاپ کند .

  14- برنامه ای بنویسید که  دو عدد صحیح را بگیرد سپس بدون استفاده از دستورات شرطی عدد بزرگتر را پیدا کرده نمایش دهد .

  15- برنامه ای بنویسید که  دو عدد صحیح را بگیرد سپس بدون استفاده از دستورات شرطی عدد کوچکتر را پیدا کرده نمایش دهد .

  16- برنامه ای بنویسید که یک عدد دو عدد صحیح را بگیرد سپس بدون استفاده از عملگر تقسیم آن را به 16 تقسیم کرده حاصل را نمایش دهد .

 • فهرست و منابع تحقیق تمرینات ویژوال بیسیک

  فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد


کلمات کلیدی:   - -

تحقیق در مورد تحقیق تمرینات ویژوال بیسیک, مقاله در مورد تحقیق تمرینات ویژوال بیسیک, پروژه دانشجویی در مورد تحقیق تمرینات ویژوال بیسیک, پروپوزال در مورد تحقیق تمرینات ویژوال بیسیک, تز دکترا در مورد تحقیق تمرینات ویژوال بیسیک, تحقیقات دانشجویی درباره تحقیق تمرینات ویژوال بیسیک, مقالات دانشجویی درباره تحقیق تمرینات ویژوال بیسیک, پروژه درباره تحقیق تمرینات ویژوال بیسیک, گزارش سمینار در مورد تحقیق تمرینات ویژوال بیسیک, پروژه دانشجویی در مورد تحقیق تمرینات ویژوال بیسیک, تحقیق دانش آموزی در مورد تحقیق تمرینات ویژوال بیسیک, مقاله دانش آموزی در مورد تحقیق تمرینات ویژوال بیسیک, رساله دکترا در مورد تحقیق تمرینات ویژوال بیسیک

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
دانلود مقاله، تحقیق، پروژه دانشجویی رسا پیپر