امتیاز کاربران: 

دانلود تحقیق داروی بیهوشی

Word
10
71 KB 
31120
مشخص نشده
مشخص نشده
قیمت جدید: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه دانلود تحقیق داروی بیهوشی

  فوران
  ایزوفلوران
  داروی بیهوشی استنشاقی

  اجزای فرمولی و شرح:
  ایزوفلوران (فوران)، داروی بیهوشی استنشاقی میباشد که غیر قابل اشتعال است. نام شیمیایی آن 1-کلرو-2و2و2- تری فلوئورواتیل دی فلوئورومتیل اتر میباشد و فرمول ساختمانی آن بصورت زیر است:
  برخی ویژگیهای فیزیکی فوران عبارتند از:
  وزن مولکولی : 5/184
  نقطه جوش در فشار 760 میلی متر جیوه: 5/48 درجه سانتیگراد
  ضریب انکسار 1/2990-1/3005 : n D20
  وزن مخصوص در دمای 25 درجه سانتیگراد: 496/1
  فشار بخار (بر حسب میلی متر جیوه)
  در دمای 20 درجه سانتیگراد : 238
  در دمای 25 درجه سانتیگراد : 295
  در دمای 30 درجه سانتیگراد : 367
  در دمای 35 درجه سانتیگراد : 450
  ضریب تفکیک در دمای 37 درجه سانتیگراد:

  آب : گاز
  خون : گاز
  روغن: گاز

  61/0
  43/1
  8/90

   

  ضریب تفکیک برای لاستیک و پلاستیک در دمای 25 درجه سانتیگراد :

  لاستیک رسانا :گاز
  لاستیک بوتیل : گاز
  پلی وینیل کلراید: گاز
  پلی اتیلن : گاز
  پلی اورتان : گاز
  پلی اولفین : گاز
  بوتیل استات : گاز

  62
  75
  110
  Ca 2
  Ca 4/1
  Ca 1/1
  Ca 5/2

  میزان خلوص بروش گاز کروماتوگرافی: بیش از 9/99%
  قابلیت اشتعال در اکسیژن یا اکسید نیتروژن :
  اگر انرژی تولید شده در واحد زمان 9 ژول بر ثانیه و دما 23 درجه سانتیگراد باشد: غیر قابل اشتعال
  اگر انرژی تولید شده در واحد زمان 900 ژول برثانیه و دما 23 درجه سانتیگراد باشد: در غلظت های بیهوشی دهنده ، غیر قابل اشتعال است .
   

 • فهرست و منابع دانلود تحقیق داروی بیهوشیتحقیق در مورد دانلود تحقیق داروی بیهوشی, مقاله در مورد دانلود تحقیق داروی بیهوشی, پروژه دانشجویی در مورد دانلود تحقیق داروی بیهوشی, پروپوزال در مورد دانلود تحقیق داروی بیهوشی, تز دکترا در مورد دانلود تحقیق داروی بیهوشی, تحقیقات دانشجویی درباره دانلود تحقیق داروی بیهوشی, مقالات دانشجویی درباره دانلود تحقیق داروی بیهوشی, پروژه درباره دانلود تحقیق داروی بیهوشی, گزارش سمینار در مورد دانلود تحقیق داروی بیهوشی, پروژه دانشجویی در مورد دانلود تحقیق داروی بیهوشی, تحقیق دانش آموزی در مورد دانلود تحقیق داروی بیهوشی, مقاله دانش آموزی در مورد دانلود تحقیق داروی بیهوشی, رساله دکترا در مورد دانلود تحقیق داروی بیهوشی

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
دانلود مقاله، تحقیق، پروژه دانشجویی رسا پیپر