امتیاز کاربران: 

دانلود تحقیق رایگان آئین نامه معاینه و معافیت پزشکی

Word
5
32 KB 
31119
مشخص نشده
مشخص نشده
قیمت جدید: ۰ تومان
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه دانلود تحقیق رایگان آئین نامه معاینه و معافیت پزشکی

   بیماری های قلب و عروق
  ماده 43- مشمولان مبتلاء به بیماریهای قلب و عروق با توجه به نوع بیماری که به آن مبتلاء هستند از معافیتهای مندرج
  در هر بند به شرح زیر استفاده می‌نمایند.
  بند1- کلیه عوارض عضوی دریچه‌ای قلب عمل شده و عمل نشده به شرط ثبوت در بیمارستانهای نیروهای مسلح
   یا دانشگاهی معاف دائم.
  تبصره: پرولاپس دریچه‌ای که منجر به نارسائی نشده باشد خدمات غیررزمی.
  بند2- وجود هر گونه بیماری مادرزادی قلب اعم از عمل شده و نشده معاف دائم.
  تبصره: دکستروکاردی و سیتوس انورتوس اگر با آنومالیهای دیگر همراه نبوده و عارضه‌ای نداشته باشد منع خدمتی ندارد.
  بند3- هر نوع بیماری عروق کرونر در هر درجه و حالتی که باشد معاف دائم.
  بند4- نارسایی مزمن قلب معاف دائم.
  بند5- هر نوع بیماری مزمن پریکارد-آندوکارد-میوکارد اعم از التهابی، تومورال،مادرزادی و اکتسابی معاف دائم.
  بند6- بیماریهای مادرزادی و یا اکتسابی،تومورال و التهابی آئورت و سرخرگهای بزرگ، مانند
   کوارکتاسیون، آنوریسم‌ها، آنژیومها و اتساع سرخرگهای ریوی، کانال شریانی باز، تنگی شریان ریوی اصلی و فیستولهای شریانی
   وریدی در مورد عمل شده یا نشده معاف دائم.
  بند7- ازدیاد فشار خون شریانی در صورتی که فشار خون باز سیتولیک از 160 میلیمتر جیوه
   و یا دیاستولیک از 100 میلیمتر جیوه بالاتر باشد(مقصود از فشار خون باز آنست که لااقل بیمار 72 ساعت
   در بیمارستان بستری و فشار خون درساعات مختلف شب و روز ثبت گردد) معاف دائم.
  تبصره: ازدیاد فشار خون شریانی در صورتیکه فشار خون باز سیستولیک بین 160-140 میلیمتر جیوه و یا
  دیاستولیک بین 100-90 میلیمتر جیوه باشد خدمات غیررزمی.
  بند8- ترومبوفلبیت‌ها:
  الف) چنانچه عودکننده باشد معاف دائم.
  ب) در موارد محدود خدمات غیررزمی.
  بند9- واریس‌ها:
  الف) شدید و یا همواره با عوارض معاف دائم.
  ب) خفیف و متوسط خدمات غیررزمی.
  بند10- تومورهای عروق لنفاوی، لنف آدنوم و الفانتیازیس که لااقل یکی از اندامها را فرا گرفته باشد معاف دائم.
  Pبند11- اختلالات ریتم به صورت اکستراسیستولهای فوق بطنی به شرطی که تعدادشان بیش از 10 ضربان در دقیقه
  باشد (در صورت تداوم یا اثبات دربیمارستانهای نیروهای مسلح یا دانشگاهی) معاف دائم.
  بند12- اختلالات ریتم به صورت اکستراسیستولهای بطنی که تعدادشان بیش از هفت عدد در دقیقه و چند کانونی،
  دو تا یا بیشتر پشت سرهم آمده باشد (بصورت R-on-T قرار گرفته باشد) معاف دائم.
  بند 13- تاکی آریتمی‌های فوق بطنی که شامل تاکیکاردی دهلیزی (بیش از 140 ضربان در دقیقه به شرطی که پس از
  سه ساعت استراحت بهبود نیابد)، فیبریلاسیون دهلیزی، تاکیکاردیهای نودال یا جانکشنال و تاکیکاردیهای بطنی در هر مورد معاف دائم.
  بند14- اختلال هدایت داخل دهلیزی، بلوک سینوس دهلیزی، وقفه سینوس دهلیزی و سندرم تاکیکاردی و برادیکاردی،
  سندرم(اس.اس.اس) برادیکاردی سینوزال کمتر از 50 ضربان در دقیقه که با فعالیت تعداد ضربان به حد لازم افزایش نیابد
  (در مورد اخیر به شرط ثبوت در بیمارستانهای نیروهای مسلح یا دانشگاهی) معاف دائم.
  بند15- اختلالات هدایتی دهلیزی بطنی مانند سندرم
  W.P.W و همچنین اختلالات هدایتی که منجر به استفاده از پیش دائم یا موقت شود معاف دائم.
  38-بیماریهای مادرزادی، اکتسابی، تومورال، یا التهابی (روماتیسمال) قلبی، آئورت و یا سرخرگهای بزرگ دیگر
   مانند کوارکتاسیون، آنوریسم‌ها، و یا اتساع سرخرگهای ریوی،
   کانال آرتریل باز، تنگی شریان ریوی اصلی، فیستولهای شریانی و ریوی در صورت عارضه دار بودن.
  39- بیماری عروق کرونر(انفارکتوس میوکارد و آنژین صدری) که موجب درجاتی از نارسایی قلبی و از کارافتادگی فرد گردد با تشخیص مراکز تخصصی ن.م.
  40- نارسائی پیشرفته قلب با علائم بالینی واضح.
  41- اعمال پیوند عروق کرونر و تعویض دریچه‌های قلب و گذاشتن پین میکرهای دائمی که علیرغم انجام عمل درجاتی از نارسایی قلب وجود داشته باشد.
  42- انواع آریتمی‌ها و بلوکهای قلبی که موجب نارسایی قلبی شده و امکان انجام فعالیت روزمره را از شخص بگیرد.
  43- انواع کاردیومیوپاتی‌ها.
  44-افزایش اولیه یا ثانویه فشار خون شریان ریوی، توام با نارسایی قلبی به هر علت که باشد (منظور از نارسایی
   قلبی قرارگرفتن شخص در کلاسهای 3و4 تنگی نفس می‌باشد)
  45- اختلالات عروقی که منجر به فلبیت و پری‌فلبیت همراه با ورم شدید و مزمن اندام گردیده و آندارتریت مسدود کننده.
   

   

 • فهرست و منابع دانلود تحقیق رایگان آئین نامه معاینه و معافیت پزشکیتحقیق در مورد دانلود تحقیق رایگان آئین نامه معاینه و معافیت پزشکی , مقاله در مورد دانلود تحقیق رایگان آئین نامه معاینه و معافیت پزشکی , پروژه دانشجویی در مورد دانلود تحقیق رایگان آئین نامه معاینه و معافیت پزشکی , پروپوزال در مورد دانلود تحقیق رایگان آئین نامه معاینه و معافیت پزشکی , تز دکترا در مورد دانلود تحقیق رایگان آئین نامه معاینه و معافیت پزشکی , تحقیقات دانشجویی درباره دانلود تحقیق رایگان آئین نامه معاینه و معافیت پزشکی , مقالات دانشجویی درباره دانلود تحقیق رایگان آئین نامه معاینه و معافیت پزشکی , پروژه درباره دانلود تحقیق رایگان آئین نامه معاینه و معافیت پزشکی , گزارش سمینار در مورد دانلود تحقیق رایگان آئین نامه معاینه و معافیت پزشکی , پروژه دانشجویی در مورد دانلود تحقیق رایگان آئین نامه معاینه و معافیت پزشکی , تحقیق دانش آموزی در مورد دانلود تحقیق رایگان آئین نامه معاینه و معافیت پزشکی , مقاله دانش آموزی در مورد دانلود تحقیق رایگان آئین نامه معاینه و معافیت پزشکی , رساله دکترا در مورد دانلود تحقیق رایگان آئین نامه معاینه و معافیت پزشکی

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
دانلود مقاله، تحقیق، پروژه دانشجویی رسا پیپر