امتیاز کاربران: 

دانلود تحقیق نمودار ها در مطالعات بهداشتی (3)

Word
9
121 KB 
31112
مشخص نشده
مشخص نشده
قیمت جدید: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه دانلود تحقیق نمودار ها در مطالعات بهداشتی (3)

  نمودار جعبه‌ ای (Box and Whisker Plot):

  زمانی‌ که‌ هدف‌ تأکید بر نقاط‌ مشخصی‌ از توزیع‌ می باشد از این‌ نمودار برای‌ ارائه‌ اطلاعات‌ استفاده‌ می گردد.

  روش‌ ترسیم‌ :

  1 تعیین‌ میانه‌

  2 تعیین‌ کمترین‌ و بیشترین‌ مقادیر

  3 تعیین‌ صدک 25 و 75

  4 رسم‌ یک‌ خط‌ عمودی‌

  5 نوشتن‌ مقادیر اندازه‌گیری‌ شده‌ در روی‌ خط‌ عمودی‌

  6 ترسیم‌ یک‌ جعبه‌ با ضلع‌ فوقانی‌ به‌ محاذات‌ صدک 25 و ضلع‌ تحتانی‌ به‌ محاذات‌ صدک 75

  7 ترسیم‌ خط‌ میانه‌ در داخل‌ جعبه‌

  8 رسم‌ یک‌ خط‌ عمودی‌ از کمترین‌ و بیشترین‌ مقادیر به‌ جعبه

  ‌ انجام‌ مقایسه‌ بین‌ چند مجموعه‌ داده‌ را به‌ آسانی‌ امکان‌ پذیرمی‌سازد.

  مثال 8 :

  میزان وزن کارکنان یک مرکز بهداشتی درمانی بر حسب جنسیت در جدول زیر آورده شده است.

  (نمودار ها و جداول در فایل اصلی موجود است)

 • فهرست و منابع دانلود تحقیق نمودار ها در مطالعات بهداشتی (3)تحقیق در مورد دانلود تحقیق نمودار ها در مطالعات بهداشتی (3), مقاله در مورد دانلود تحقیق نمودار ها در مطالعات بهداشتی (3), پروژه دانشجویی در مورد دانلود تحقیق نمودار ها در مطالعات بهداشتی (3), پروپوزال در مورد دانلود تحقیق نمودار ها در مطالعات بهداشتی (3), تز دکترا در مورد دانلود تحقیق نمودار ها در مطالعات بهداشتی (3), تحقیقات دانشجویی درباره دانلود تحقیق نمودار ها در مطالعات بهداشتی (3), مقالات دانشجویی درباره دانلود تحقیق نمودار ها در مطالعات بهداشتی (3), پروژه درباره دانلود تحقیق نمودار ها در مطالعات بهداشتی (3), گزارش سمینار در مورد دانلود تحقیق نمودار ها در مطالعات بهداشتی (3), پروژه دانشجویی در مورد دانلود تحقیق نمودار ها در مطالعات بهداشتی (3), تحقیق دانش آموزی در مورد دانلود تحقیق نمودار ها در مطالعات بهداشتی (3), مقاله دانش آموزی در مورد دانلود تحقیق نمودار ها در مطالعات بهداشتی (3), رساله دکترا در مورد دانلود تحقیق نمودار ها در مطالعات بهداشتی (3)

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
دانلود مقاله، تحقیق، پروژه دانشجویی رسا پیپر