امتیاز کاربران: 

دانلود تحقیق میزان اجاره پرداختنی به وسیله ی هر شهروند در طی یک سال

Word
15
245 KB 
31106
مشخص نشده
مشخص نشده
قیمت جدید: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه دانلود تحقیق میزان اجاره پرداختنی به وسیله ی هر شهروند در طی یک سال

  جامعه: اداره پرداختی کل استان مرکزی

  نمونه: اجاره پرداختی شهروندان خمین

  90، 70، 70، 82، 234، 164، 125، 95، 190، 110، 200، 105، 65، 85، 80، 60، 50

  346، 329، 320، 400، 192،186، 175، 120

   

  درصد فراوانی نسبی فراوانی نسبی فراوانی تجمعی
   
  مرکز دسته حدود دسته
  28
  7
  8 8
  5/102
  (85-50]
  21 10 14 6 5/137 (120-85]
  7 10 16 2 5/172 (155-120]
  10 7 19 3 5/207 (190-155]
  10 0 22 3 5/242 (225-190]
  7 10 24 2 5/277 (260-225]
  0 0 24 0 5/312 (295-260]
  10 3 27 3 5/347 (330-295]
  3   27 0 5/382 (365-330]
      28 1   (400-365]
 • فهرست و منابع دانلود تحقیق میزان اجاره پرداختنی به وسیله ی هر شهروند در طی یک سالتحقیق در مورد دانلود تحقیق میزان اجاره پرداختنی به وسیله ی هر شهروند در طی یک سال, مقاله در مورد دانلود تحقیق میزان اجاره پرداختنی به وسیله ی هر شهروند در طی یک سال, پروژه دانشجویی در مورد دانلود تحقیق میزان اجاره پرداختنی به وسیله ی هر شهروند در طی یک سال, پروپوزال در مورد دانلود تحقیق میزان اجاره پرداختنی به وسیله ی هر شهروند در طی یک سال, تز دکترا در مورد دانلود تحقیق میزان اجاره پرداختنی به وسیله ی هر شهروند در طی یک سال, تحقیقات دانشجویی درباره دانلود تحقیق میزان اجاره پرداختنی به وسیله ی هر شهروند در طی یک سال, مقالات دانشجویی درباره دانلود تحقیق میزان اجاره پرداختنی به وسیله ی هر شهروند در طی یک سال, پروژه درباره دانلود تحقیق میزان اجاره پرداختنی به وسیله ی هر شهروند در طی یک سال, گزارش سمینار در مورد دانلود تحقیق میزان اجاره پرداختنی به وسیله ی هر شهروند در طی یک سال, پروژه دانشجویی در مورد دانلود تحقیق میزان اجاره پرداختنی به وسیله ی هر شهروند در طی یک سال, تحقیق دانش آموزی در مورد دانلود تحقیق میزان اجاره پرداختنی به وسیله ی هر شهروند در طی یک سال, مقاله دانش آموزی در مورد دانلود تحقیق میزان اجاره پرداختنی به وسیله ی هر شهروند در طی یک سال, رساله دکترا در مورد دانلود تحقیق میزان اجاره پرداختنی به وسیله ی هر شهروند در طی یک سال

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
دانلود مقاله، تحقیق، پروژه دانشجویی رسا پیپر