امتیاز کاربران: 

دانلود مقاله قواعد انگلیسی

Word
53
508 KB 
30576
مشخص نشده
مشخص نشده
قیمت جدید: ۵,۳۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه دانلود مقاله قواعد انگلیسی

  A افعال بی قاعده 

  همانطوریکه از اسم این افعال مشخص است این افعال روش و قاعده خاصی ندارند. لذا این افعال را باید حفظ کرد. در پایان کتاب درسی این افعال آمده است. ضمناً قسمت سوم فعل یا اسم مفعول مربوطه به سال سوم راهنمایی نمی باشد. و برای اطلاع آورده شده است.

   

  اسم مفعول  زمان گذشته  زمان حال اسم مفعول  زمان گذشته  زمان حال
  قسمت سوم فعال قسمت دوم فعل  قسمت اول فعل قسمت سوم فعال قسمت دوم فعل قسمت اول فعل
  Left Left leave let let let
  made made make put put put
  met met meet read read read
  said said say shut shut shut
  sat sat sit      
  spent spent spend come came come
  slept slept sleep run ran run
  taught taught teach      
  thought thought think brought brought bring
        bought bought buy
  been Was/were am/is/are felt felt feel
  Begun began begin forgot forgot forget
  broken broke break got /gotten got get
  done did Do/does had had Have/has
  drunk drank drink kept kept keep
  driven drove drive learnt learnt learn

   

   

  اسم مفعول  زمان گذشته  زمان حال اسم مفعول  زمان گذشته  زمان حال
  قسمت سوم فعال قسمت دوم فعل  قسمت اول فعل قسمت سوم فعال قسمت دوم فعل قسمت اول فعل
  spoken spoke speak eaten ate eat
  swam swam swim given gave give
  taken took take gone went go 
  waken woke wake known knew know
  written wrote write ridden rode ride
  shown showed show seen saw see

   

   

  B) افعال با قاعده

  این افعال در آخر کتاب نیست . همانطوریکه از اسم آن پیداست دارای روش و قاعده ای میباشند . یعنی اگر به این افعال d یا ed اضافه کنیم زمان گذشته و اسم مفعول بدست می آید. در نتیجه در افعال با قاعده زمان گذشته و اسم مفعول یکی است.

  تذکر: اگر آخر فعل با قاعده ای e باشد فقط باید به آن d اضافه کنیم تا زمان گذشته یا اسم مفعول بدست آید در غیر اینصورت به بقیه افعال ed اضافه می کنیم .

  تذکر 2: اگر فعل با قاعده ای آخرش  باشد: 1) اگر قبل از  یکی از حروف صدادار          (a-i-o-u-e)   باشد فقط به آن ed اضافه می کنیم. ولی اگر قبل از   یکی از حروف صدادار نباشد ابتدا  را به I تبدیل می کنیم سپس به آن ed اضافه می کنیم.

   

  اسم مفعول  زمان گذشته  زمان حال اسم مفعول  زمان گذشته  زمان حال
  قسمت سوم فعال قسمت دوم فعل  قسمت اول فعل قسمت سوم فعال قسمت دوم فعل قسمت اول فعل
  liked liked like arrived arrived arrive
  loved loved love closed closed close
        phoned phoned phone
 • فهرست و منابع دانلود مقاله قواعد انگلیسیتحقیق در مورد دانلود مقاله قواعد انگلیسی, مقاله در مورد دانلود مقاله قواعد انگلیسی, پروژه دانشجویی در مورد دانلود مقاله قواعد انگلیسی, پروپوزال در مورد دانلود مقاله قواعد انگلیسی, تز دکترا در مورد دانلود مقاله قواعد انگلیسی, تحقیقات دانشجویی درباره دانلود مقاله قواعد انگلیسی, مقالات دانشجویی درباره دانلود مقاله قواعد انگلیسی, پروژه درباره دانلود مقاله قواعد انگلیسی, گزارش سمینار در مورد دانلود مقاله قواعد انگلیسی, پروژه دانشجویی در مورد دانلود مقاله قواعد انگلیسی, تحقیق دانش آموزی در مورد دانلود مقاله قواعد انگلیسی, مقاله دانش آموزی در مورد دانلود مقاله قواعد انگلیسی, رساله دکترا در مورد دانلود مقاله قواعد انگلیسی

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
دانلود مقاله، تحقیق، پروژه دانشجویی رسا پیپر