امتیاز کاربران: 

دانلود مقاله فقر و انحرافات اجتماعی از منظر دین

Word
18
648 KB 
14413
مشخص نشده
مشخص نشده
قیمت جدید: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
  • خلاصه
  • فهرست و منابع
  • خلاصه دانلود مقاله فقر و انحرافات اجتماعی از منظر دین

    همان‎گونه که بیان گردید، بین فقر وانحرافات اجتماعی همبستگی وجود دارد. پژوهش‎های مختلف در این زمینه نشان داد که پدیده فقر به عنوان یکی از علل بروز انحرافات اجتماعی محسوب می‎شود، هرچند که این رابطه به شکل مستقیم و قطعی در ایجاد انحرافات اجتماعی قابل اثبات نیست، با این همه وجود همبستگی بین آن دو را می‎توان مشاهده نمود. از آنجا که پدیده آسیب‎زای فقر در متون دینی، بسیار مورد تأمل قرار گرفته، این سؤال اساسی مطرح می‎گردد که آیا متون اسلامی هم، تنها همبستگی میان فقر و بروز کجروی‎ها و نیز افزایش آن را تأیید می‎کنند یا ناظر به رابطه مستقیم میان آن دو هستند. در پاسخ به این پرسش در ابتدا به طور اجمالی، مفهوم فقر از منظر دینی مورد بررسی قرار می‎گیرد و سپس به تأثیرات آن در زندگی انسان‎ها و نیز تأثیر آن در افزایش کجروی توجه می‎شود.
    مفهوم فقر
    در متون دینی فقر دارای معانی متعددی است. به گونه‎ای که بین این معانی صرفاً اشتراک لفظی برقرار است. فقری که در این نوشتار مورد نظر است، آن چیزی است که در مقابل غنی و ثروت به کار می‎رود؛ یعنی نداری در برابر دارایی که در آیات و روایات از آن با تعابیری همچون سوء و بدی، بلا و بدبختی، شر و زشتی، سختی شدید، ذلت و خذلان و امری بدتر از مرگ یاد شده است.[62] براین اساس دراینجا معانی دیگر فقر که در متون دینی کاربرد دارند، از قبیل فقر فرهنگی، فقر نفسی، فقر معنوی و فقر دینی، مورد نظر نیست.[63] به عنوان نمونه در حدیث معروف «کاد الفقران یکون کفراً» و نیز حدیث مشهور پیامبر بزرگ اسلام که «الفقر فخری»، مفهوم اقتصادی فقر مورد نظر نیست؛ بلکه به نظر بسیاری از صاحب‎نظران فقر نفس و نیز فقر روحی مورد توجه می‎باشد، و حاکی از این واقعیت است
  • فهرست و منابع دانلود مقاله فقر و انحرافات اجتماعی از منظر دین


کلمات کلیدی:   - - -

تحقیق در مورد دانلود مقاله فقر و انحرافات اجتماعی از منظر دین, مقاله در مورد دانلود مقاله فقر و انحرافات اجتماعی از منظر دین, پروژه دانشجویی در مورد دانلود مقاله فقر و انحرافات اجتماعی از منظر دین, پروپوزال در مورد دانلود مقاله فقر و انحرافات اجتماعی از منظر دین, تز دکترا در مورد دانلود مقاله فقر و انحرافات اجتماعی از منظر دین, تحقیقات دانشجویی درباره دانلود مقاله فقر و انحرافات اجتماعی از منظر دین, مقالات دانشجویی درباره دانلود مقاله فقر و انحرافات اجتماعی از منظر دین, پروژه درباره دانلود مقاله فقر و انحرافات اجتماعی از منظر دین, گزارش سمینار در مورد دانلود مقاله فقر و انحرافات اجتماعی از منظر دین, پروژه دانشجویی در مورد دانلود مقاله فقر و انحرافات اجتماعی از منظر دین, تحقیق دانش آموزی در مورد دانلود مقاله فقر و انحرافات اجتماعی از منظر دین, مقاله دانش آموزی در مورد دانلود مقاله فقر و انحرافات اجتماعی از منظر دین, رساله دکترا در مورد دانلود مقاله فقر و انحرافات اجتماعی از منظر دین

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
دانلود مقاله، تحقیق، پروژه دانشجویی رسا پیپر